Omgevingsrecht

Juridische en technische expertise van het omgevingsrecht met specialismen afval, bodem en funderingen, verkeerskunde en geodesie.

Kom je er niet uit met de overheid en strand je in ambtelijk jargon, is de kans groot dat je moet procederen om je gelijk te halen en dat kost meestal veel geld. Dan is het handig te beschikken over een deskundige die – voordat je gaat procederen – advies kan geven over mogelijke oplossingen. Dat kan je veel geld besparen want het advies kan ook zijn om niet te gaan procederen, omdat de kwestie nu eenmaal toch niet gewonnen kan worden.

Met de jarenlange praktijkervaring, en met name in procedures bij de Raad van State, kan ik snel inzicht geven of een bezwaarschrift opstellen dan wel beroep instellen zinvol en kansrijk is. 

Ynze Flietstra
Ynze Flietstra

Ervaring als landmeter bij het Kadaster, expertise bij maatvoering en bestemmingsplannen

Ervaring als gerechtelijk deskundige en adviseur van de Raad van State op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening 

Adviezen opgesteld voor de bestuursrechter

Procederen leidt er vaak toe dat iemand zijn schouders laat hangen en denkt “laat maar, daar begin ik niet aan”. Zeker als de tegenpartij – de overheid – gebruik heeft gemaakt van behoorlijk wat experts.

Recht je rug en durf de confrontatie aan, eventueel met hulp van mijn expertise. Zie voor de kosten bij het menu “Diensten” of klik op “Tarieven“.

Waarom zou u mij kiezen?

  • Vastberaden maar altijd vriendelijk
  • Unieke combinatie van juridische en technische kennis
  • Ken de overheid en spreek “hun taal”
  • Ken de regels en de (on)mogelijkheden
  • Kom afspraken en deadlines na
  • Vooraf weet u wat de kosten zijn
Scroll naar boven