nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak en op het gebied van het fysieke leefomgevingsrecht volg ik op de voet. In dat kader zijn er twee subpagina’s in dit menu opgenomen, te weten:

Bij nieuwsartikelen neem ik het belangrijkste nieuws op het gebied van het omgevingsrecht op en uitspraken van de bestuursrechter op die nieuwswaardig zijn. Dan gaat het om richtinggevende jurisprudentie, waar een nieuwe lijn wordt ingezet. Ik bespreek dan de consequenties van de trendbreuk.

In de blog ga ik de uitspraken van commentaar voorzien en bespreek ik het nieuws en de ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Met de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2024 in werking zal treden, is het goed mogelijk dat er nogal wat trendbreuken ontstaan omdat de wetgever ook fundamentele begrippen wijzigt. Zo wordt er niet meer gesproken over “inrichtingen” (bedrijven) met over “activiteiten”. Waar je voorheen met één omgevingsvergunning klaar was als bedrijf, gaat het nu om toestemming voor “activiteiten”. Burgers, bedrijven en overheden kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. In de Omgevingswet staan regels over deze activiteiten. Er kunnen dus meerdere activiteiten gelden in een bepaalde situatie.

Scroll naar boven