tarieven
Procederen

Procederen kost geld, soms veel geld, terwijl je vooraf niet weet of je succesvol procedeert. Het blijft dan altijd een inschatting van een expert. En dat leidt er vaak toe dat iemand zijn schouders laat hangen en denkt: “laat maar, daar begin ik niet aan”. Zeker als de tegenpartij – de overheid – gebruik heeft gemaakt van behoorlijk wat experts en er een stapel rapporten ligt die voor een gemiddelde burger lastig is te doorgronden.

Expertise

Dan kan het handig zijn om iemand achter de hand te hebben die tegenwicht kan bieden. Iemand die de overheid kent, de regels kent en kan beoordelen of je terecht bezwaren hebt tegen het besluit van de overheid. En ook iemand die rapporten op de uitgangspunten toetst en kan aangeven of er (doorslaggevende) fouten in rapporten staan.

Intake

Om de drempel laag te houden,  vraag ik voor een eerste gesprek geen geld. Want het “intake”-gesprek is bedoeld om het probleem helder te krijgen, waarbij vragen gesteld kunnen worden. Daarna volgt een beoordeling of deze kwestie een procedure waard is of krijgt men advies om met de overheid in gesprek te gaan over de kwestie.

Kosten

Is uw bezwaar tegen het besluit van de overheid terecht en mogelijk kansrijk, kan ik u bij de vervolgstappen van dienst zijn tegen een alleszins schappelijk tarief. U weet dan vooraf wat de totale kosten zullen zijn. Bij wijziging van de werkzaamheden zal opnieuw vooraf de totale kosten worden berekend. Daarmee komt u niet voor (financiële) verrassingen te staan.

 • 1. Standaardbrief + 1 bijlage € 50,00

  Kwestie bevat overduidelijke fouten in de beoordeling die zonder specialistisch onderzoek kunnen worden aangetoond, bijlage = besluit (is wettelijk verplicht)

 • 2. Standaardbrief met 2 of meer bijlagen per bijlage + € 20,00

  Soms is het nodig door middel van een plattegrond of tekening toelichting te geven, prijs komt dus boven op de standaardbrief onder 1.

 • 3. Specialistische brief + 1 bijlage € 100,00

  Kwestie moet aan de hand van rapporten onderzocht worden. Weerlegging is specialistisch werk, bijlage = besluit (is wettelijk verplicht)

 • 4. Specialistische brief met 2 of meer bijlagen per bijlage + € 20,00

  Tegenrapportage(s), plattegronden of tekeningen die bij weerlegging noodzakelijk zijn, prijs komt dus boven op de specialistische brief onder 3.

 • 5. Gesprekken voeren (telefonisch) per minuut € 1,00

  In de plaats van bezwaarmaker spreken met medewerkers van de overheid of onderzoeksbureaus (wachttijd niet berekend)

 • 6. Gesprekken voeren (op locatie) per kwartier € 15,00

  In de plaats van of met bezwaarmaker locatie bezoek en spreken met medewerkers van de overheid of onderzoeksbureaus

 • 7. Reis naar locatie per uur € 25,00 en per kilometer € 0,28

  Reistijd naar locatie en kosten brandstof doorberekend conform standaard km-vergoeding en enkele reis vanaf Castricum op basis van Google Maps, prijs komt dus boven op de gesprekken onder 6.

 • 8. Beoordelen rapporten per pagina € 1,00

  Uitgangspunten en conclusies en aanbevelingen, berekeningen tellen niet mee

 • 9. Afstandsmetingen per uur € 60,00

  Berekend in tijdvakken van een kwartier

 • 10. Onderzoek bestemmingsmogelijkheden Vaste prijs € 250,00

  Wil je iets wat het bestemmingsplan niet toestaat, moet je in de planregels kijken of het mogelijk is, en zo niet, in overleg treden met de gemeente of zij bereid zijn het plan aan te passen of met een omgevingsvergunning willen afwijken van het bestemmingsplan.

 • 11. Specialistische opdrachten Prijsopgave vooraf

  Tarief is € 100,00 per uur, specificatie en toelichting op werkzaamheden vinden vooraf plaats zodat er geen verrassingen zijn in opdracht en prijs.

Scroll naar boven